یکی از میکروارگانیسم‌های مقیم پوست سر، قارچی به نام مالاسزیا است. گاهی  این قارچ در اثر عواملی مانند افزایش ترشح غدد چربی به صورت غیرعادی تکثیر  شده و تعادل اکوسیستم پوست سر به هم می‌خورد. در نتیجه، دوره تمایز سلولی  در اپیدرم از 21 تا 30 روز به 7 تا 10 روز کاهش می‌یابد، سلولهای لایه شاخی  به جای آنکه به تدریج و به شکلی نامحسوس ریزش کنند، به صورت گروهی و  لخته‌ای از پوست سر جدا می‌شوند و می‌ریزند و پوست سر دچار شوره و خارش  می‌شود.